สาธิตการทดสอบสารอินทรี โดยใช้ปฏิกิริยา Iodoform Test

lesson-single.php
  •  Instructor: 
  •  Subjects: 
  •  Institution: 
  •  Level: 
  •  Language: 
  • Related Tags
  •  
  • สื่อนี้เป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โปรดนำไปใช้หรือเผยแพร่เพื่อการศึกษา โดยแสดงที่มา ไม่ดัดแปลงแก้ไข และไม่ใช้เพื่อการแสวงหากำไร